845-452-6600

Poughkeepsie Inn

Poughkeepsie Inn

2625 South Road 

Poughkeepsie, New York  12601

 

Phone:  845-452-6600

Fax: 845-454-2210